Event Sourcing w .NET

Dwudniowe szkolenie z EventSourcingu w .NET to nie czysta teoria, ale także dużo praktyki. W każdym module wykonamy kilka ćwiczeń ewoluując projekt od fazy wymagań i modelowania, po ostateczny jego kształt. Podczas rozwiązywania zadań ugruntujecie swoją wiedzę i zderzycie ją z realnymi wymaganiami projektowymi.

Plan szkolenia

 1. Podstawy Domain Driven Design
  1. Wzorce strategiczne
  2. Wzorce taktyczne
 2. Event Sourcing
  1. Zdarzenia i agregaty
  2. Event Sourcing vs Domain Events
  3. Tworzenia agregatów w oparciu o zdarzenia
  4. Testowanie agregatów
 3. Zorientowanie na zdarzenia
  1. Widoki
  2. Procesy
  3. Testowanie widoków i procesów
 4. Przechowywanie danych
  1. EventStore – zdarzeniowa baza danych
  2. Marten – PostgreSQL
  3. StreamStone – Azure Table Storage
 5. Struktura zdarzeń
  1. Schemat i jego brak
  2. Serializacja
  3. Wersjonowanie
  4. Metadane
 6. Aplikacje i usługi
  1. Web API i REST
  2. HATEOAS i hypermedia
  3. Integracje
 7. Scenariusze zaawansowane
  1. Podejście ewolucyjne
  2. Wdrożenia
  3. Błędy i aktualizacje danych
  4. Kontrakty
  5. Kiedy nie stosować?