Mentor

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

Plutarch

Program mentorski to nowa forma, dzięki której mogę pomóc indywidualnym pracownikom firm, we wzrastaniu i stanawaniu się lepszymi inżynierami oprogramowania, liderami technicznymi i architektami.

Forma

Proponowana przeze mnie forma to

  1. 2 spotkania miesięcznie,
  2. każde spotkanie trwa 1 godzinę,
  3. spotkania odbywamy przez komunikator, w wybranych przez nas porach

Podczas spotkań, realizujemy wyznaczone wcześniej cele. Dodatkowo, uczestnik otrzymuje odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas zdobywania wiedzy i umiejętności. Analizujemy razem dotychczasowe osiągnięcia.

Poza spotkaniami uczestnik będzie wykonywał pracę samodzielną (teoria i praktyka), zbieżną z ww. celami.

Czas trwania

Czas trwania spotkań uzależnam od tego czego potrzebuje uczestnik i co chcesz osiągnąć. Jest wspólna praca w poniesieniu kompetencji w wybranym obszarze i rozwoju w wybranym przez Ciebie kierunku, którą weryfikujemy na bierząco.

Zapytaj o ofertę

Lub po prostu napisz: scooletz[at]gmail.com