About

My name is Szymon Kulec. I’m Microsoft MVP, architect, speaker, software engineer, and DotNetos co-founder.

I like to incorporate a unique combination of Software Architecture and Performance Engineering. With his broad knowledge of modern architecture principles, distributed systems, as well as his deep understanding of performance principles I make every allocation fear for its existence. I never allocate before noon.


Nazywam się Szymon Kulec. Jestem Microsoft MVP, architektem, speakerem, inżynierem oprogramowania oraz współzałożycielem inicjatywy DotNetos.

Z zamiłowaniem łączę architekturę i oprogramowanie wysokiej wydajności. Chętnie dzielę się wiedzą na temat współczesnych architektur, systemów rozproszonych oraz zasad rządzących niskopoziomowym światem niezwykle wydajnych aplikacji. Nigdy nie alokuję przed 12.